Dat 1:10

‘Dydd yr Arglwydd’ yn y Roeg – sef y diwrnod o’r wythnos yr atgyfododd Iesu. Hwn oedd y diwrnod ar ôl y Saboth Iddewig, sef diwrnod cyntaf yr wythnos (gw.Luc 24:1; 1 Corinthiaid 16:2).