Dat 1:8

‘Alffa’ ac ‘Omega’ ydy llythrennau cynaf ac olaf yr wyddor Roeg. Mae Duw yn teyrnasu dros holl hanes, o’r dechrau cyntaf i’r diwedd un. Yn 22:13 mae Iesu yn disgrifio’i hun gyda’r un teitl (gw. hefyd 21:6).