Dat 1:9-20

 

Mae Ioan yn alltud ar Ynys Patmos [Mae’n sôn am ddioddef, am Dduw yn teyrnasu ac am ddyfalbarhau - tair thema allweddol yn Llyfr y Datguddiad].
Mae'n cael gweledigaeth o ogoniant y Meseia, ac yn cael ei gomisiynu i ysgrifennu am beth mae'n ei weld.