Demetrius

 

Cymeriad yn y Testament Newydd, o gyfnod yr Eglwys Fore. Cristion sydd yn cael ei ganmol gan Ioan am ei dystiolaeth
(gweler 3 Ioan 1:12)

 

Demetrius y crefftwr arian. Cymeriad yn y Testament Newydd, o gyfnod yr Eglwys Fore, Roedd Demetrius yn byw yn Effesus, ac yn flaenllaw yn yr helynt gododd pan aeth Paul yno i bregethu. Roedd Demetrius yn enw cyffredin iawn yn y cyfnod.
(gweler yn Actau 19:24-38)