Diarhebion 1:7

Gellid dweud mai’r adnod hon ydy’r allwedd i ddeall Llyfr y Diarhebion.  Mae nabod yr ARGLWYDD a’i barchu yn rhoi pyrsbectif arbennig ar fywyd i ni (Diarhebion 9:10)