Effraim

 

a. Tref mewn ardal i’r gogledd o Jerwsalem, agos at Bethel.
b. Yn yr Hen Destament, ar ôl i’r Israeliaid goncro gwlad Canaan, cafodd y wlad ei rhannu rhwng llwythi (teuluoedd) meibion Jacob, gan gynnwys llwyth Effraim. Mae disgrifiad o’r tir gafodd llwyth Effraim yn Josua 16 . Roedd yn ardal weddol ffrwythlon gyda digon o law yn disgyn. Roedd hefyd yn ardal gyda llawer o fryniau uchel.
(gweler Ioan 11:54)