Elisabeth

 

Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod bywyd Iesu. Gwraig Sachareias a mam Ioan Fedyddiwr. Roedd hi’n perthyn i Mair, mam Iesu, ac yn dod o deulu offeiriadol.
(Luc 1:5-57)