Eseia 1:16,17

Roedd digon o grefydda yng ngwlad Jwda yn nyddiau Eseia (Eseia 1:11-15), ond doedd dim cyfiawnder.  Roedd llwyddiant economaidd ar draul y bobl dlawd.