Gabriel

 

Mae Gabriel yn un o’r ddau angel sy’n cael enw personol yn y Beibl (Mihangel yr archangel ydy’r llall). Mae Gabriel yn cael ei anfon at Sachareias i ddweud wrtho ei fod yn mynd i gael mab, a hefyd at Mair i ddweud ei bod hi wedi ei dewis i fod yn fam i Fab Duw.
(gweler Daniel 8:16-9:21; Luc 1:19-26)