Gaius

 

Y person dderbyniodd trydydd llythyr Ioan
(gweler 3 Ioan 1:1)
Roedd Gaius yn enw Rhufeinig cyffredin iawn. Ystyr yr enw ydy "gorfoleddu". Mae'n enw ar o leia tri person gwahanol yn y Testament Newydd (gweler Actau 19:29; 20:4; Rhuf 16:23; 1 Cor 1:14; 3 Ioan 1:1)

 

Cristion o Gorinth gafodd ei fedyddio gan Paul. Arhosodd Paul yn ei gartre pan oedd ar ei drydydd ymweliad â Corinth.
(gweler 1 Corinthiaid 1:14; Rhufeiniaid 16:23)
Roedd Gaius yn enw Rhufeinig cyffredin iawn. Ystyr yr enw ydy "gorfoleddu". Mae'n enw ar o leia tri person gwahanol yn y Testament Newydd (gweler Actau 19:29; 20:4; Rhuf 16:23; 1 Cor 1:14; 3 Ioan 1:1)

 

Cristion o Derbe, Macedonia. Roedd Gaius a grŵp o ddynion eraill yn disgwyl am Paul yn Troas. Mae’n debyg mai nhw oedd cynrychiolwyr yr eglwysi oedd wedi gwneud casgliad i helpu’r eglwys yn Jerwsalem. Mae’n debygol mai’r un Gaius, hefo dyn arall o’r enw Aristarchus, gafodd ei gipio gan y dorf yn ystod y reiat yn Effesus.
(gweler Actau 19:29; 20:4)
Roedd Gaius yn enw Rhufeinig cyffredin iawn. Ystyr yr enw ydy "gorfoleddu". Mae'n enw ar o leia tri person gwahanol yn y Testament Newydd (gweler Actau 19:29; 20:4; Rhuf 16:23; 1 Cor 1:14; 3 Ioan 1:1)