Genesis 1:22

Noder mai bendithio a rhyddhau ei greaduriaid wnaeth Duw gyntaf, nid dweud wrthyn nhw beth oedd o’n ei ddisgwyl ganddyn nhw.  Adnod bwysig wrth ystyried ein cyfrifoldeb i ofalu am fyd Duw a’i greaduriaid.