Genesis 1:28-30

Gorchymyn i bobl gael plant, llenwi’r ddaear, defnyddio ei photensial a gofalu amdani.