Gerasa

 

• Dyma’r Khersa fodern, sydd yn agos at Lyn Galilea / Tiberias
• Roedd yn un o drefi’r Decapolis, grŵp o 10 tref rydd oedd wedi ffurfio clymblaid gyda’i gilydd.
(gweler Marc 5:1; Luc 8:26, 27 hefyd ** DECAPOLIS)