Hosea 1:6

Merch oedd ail blentyn Hosea a Gomer, a dyma Duw yn dweud wrth Hosea am ei galw yn Lo-rwhama, oedd yn golygu “dim trugaredd”.  Roedd Duw wedi bod yn drugarog at ei bobl anffyddlon dro ar ôl tro.  Ond yma mae’n dweud fod pethau’n newid, ac y byddai cosb yn dilyn.