Hosea 1:8,9

Mae Hosea a Gomer yn cael mab arall, ac mae Duw’n rhoi’r enw Lo-ammi iddo – enw oedd yn golygu “dim fy mhobl”.  Roedd yr enw yma fel petai’n datgan yn groes i’r addewid a’r ymrywmiad wnaeth Duw i bobl Israel (Exodus 6:7; Lefiticus 26:12; Deuteronomium 27:9).  Roedd Duw fel petai’n dweud fod y berthynas wedi dod i ben.  Ac eto ar ddiwedd y bennod mae Duw yn cynnig gobaith eto (Hosea 1:10-2:1).