Iago 1:27

Mae gofalu am blant amddifad a gwragedd gweddwon yn thema gyson yn yr Hen Destament (gw. Deuteronomium 10:18; 14:28; 24:17-21; Salm 68:5; 82:3; Jeremeia 22:15b-16; Eseciel 22:7; Sechareia 7:10).