Iago 1:18

Mae’r Roeg yn dweud ‘i ni fod yn rhyw fath o ffrwythau cyntaf o blith y cwbl mae wedi ei greu.’ Roedd y ‘ffrwythau cyntaf’ yn rhan bwysig o offrymau’r Iddewon (gw. Exodus 23:16,19), ac roedd Israel ei hun yn ‘ffrwyth cyntaf’, neu ‘ddewis arbennig’ yr ARGLWYDD (Exodus 4:22; Deuteronomium 7:6; Jeremeia. 2:3)