Joseff Barsabas

 

Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod yr Eglwys gynnar yn Jerwsalem. Roedd hefyd yn cael ei alw yn Jwstus. Roedd Joseff Barsabas yn un o’r ddau gafodd eu hystyried gan yr eglwys yn Jerwsalem i gymryd lle Jwdas Iscariot fel un o’r deuddeg apostol. Mathias oedd y llall, a hwnnw gafodd ei ddewis, ond mae’r hanes yn dangos fod parch mawr at Joseff Barsabas ymhlith y Cristnogion yn Jerwsalem.
(gweler Actau 1:23 hefyd JWSTUS)