Jwdas 7

Mae’r cymal “eisiau cyfathrach annaturiol gyda’r angylion” yn cyfieithu’r geiriau “mynd ar ôl cnawd gwahanol” yn y Roeg.  Mae’n cyfeirio at beth ddigwyddodd yn Genesis 19:4,5.  Mae Jwdas yn defnyddio’r hanes yma (a hanes yr angylion wnaeth bechu yn Genesis 6:1-4) i bwysleisio fel roedd yr proffwydi ffals mae’n cyfeirio atyn nhw yn croesi’r ffiniau naturiol a moesol mae Duw wedi eu gosod.  Roedden nhw eisiau penrhyddid rhywiol.