Jwdas, brawd Iesu.

 

Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod bywyd Iesu. Brawd Iesu, gafodd ei eni i Mair a Joseff ar ôl geni Iesu. Mae’n cael ei enwi yn Mathew gyda tri brawd arall. Fel brodyr, roedden nhw’n amheus iawn o Iesu, ac yn meddwl ei fod yn wallgo (Marc 3:21; Ioan 7:3-5). Ond wedi’r atgyfodiad, daethon nhw i gredu ynddo, a gweithio dros yr Efengyl. Rydyn ni’n meddwl mai Jwdas ydy awdur llythyr Jwdas yn y Testament Newydd. Mae’n disgrifio ei hun fel ‘brawd Iago’ (Jwdas 1:1).
(gweler Mathew 13:55; Marc 6:3; Jwdas 1:1)