Luc 1:1-4

 

Wrth gyflwyno ei waith yn ffurfiol i ŵr bonheddig o'r enw Theoffilus mae Luc yn pwysleisio ei fod wedi gwneud ymchwil manwl i sicrhau fod yr hyn mae’n ddweud yn wir.