Luc 1:57-80

 

Yn unol a’r hyn ddywedodd yr angel roedd Sechareia ac Elisabeth am alw'r plentyn yn Ioan. Ar y diwrnod pan gafodd y plentyn ei enwaedu mae Sechareia (oedd wedi bod yn fud ers i'r angel ymddangos iddo) yn proffwydo fod Duw Israel yn gweithredu i achub, a'i fod yn cyflawni ei addewidion.
Mae hefyd yn proffwydo y byddai ei fab Ioan yn peri i lawer o bobl droi at Dduw a phrofi ei faddeuant.