Luc 15:1

Roedd y bobl oedd yn casglu trethi i Rufain yn prynu mewn ocsiwn yr hawl i wneud hynny mewn ardal neu bentref arbennig. Roedd yr hawl yma yn mynd ar ocsiwn ar ddechrau pob blwyddyn. Roedden nhw'n gwneud arian trwy gasglu mwy na'r hyn oedd yn cael ei dalu i'r llywodraeth - fel arfer tua 12% yn ychwanegol.