Maes y Gwaed

 

(gweler Mathew 27:8; Actau 1:19 hefyd ** ACELDAMA)