Mth 1:12

Salathiel sy yn y Roeg (gw.BCN), sef y ffordd mae’r LXX yn sillafu’r enw Hebraeg Shealtiel yn 1 Cronicl 3:17; Esra 3:2,8; Nehemeia 12:1; Haggai 1:1,12,14; 2:2,23. (Mae’n ddiddorol sylwi fod y BCN wedi dewis dilyn sillafiad y Roeg bob tro).