Mth 1:18

Roedd y cyfnod o ‘ddyweddïad’ yn ymrwymiad cyfreithiol, a dim ond drwy ysgariad roedd pobl yn gallu’i dorri(gw.adn19). Ond doedd dim perthynas rywiol i fod rhwng y ddau nes iddyn nhw briodi.