Mth 1:18-25:

Yr Ysbryd Glân wnaeth i Mair genhedlu plentyn – roedd yn wyrth oruwchnaturiol. Mae Mathew yn dweud mai dyna oedd Duw yn ei ddweud ganrifoedd ynghynt trwy eiriau y proffwyd Eseia (Eseia 7:14). Mae’r wyrth hefyd yn pwysleisio fod Iesu wedi dod oddi wrth Dduw. Dyma sut y dewisodd Duw ddod i fyw gyda'i bobl.