Mth 1:20

Mae’r hyn mae’r angel yn ei ddweud wrth Joseff am feichiogrwydd Mair yn cytuno’n llwyr gyda’r esboniad gafodd Mair o beth fyddai’n digwydd iddi (Luc 1:34-35).