Mth 1:8

Joram sy yn y Roeg (gw.BCN), sef talfyriad o Jehoram (gw. 2 Brenhinoedd 8:16-24 ac 2 Cronicl 21).