Mth 13:53-14:12

 

Roedd pobl Nasareth yn rhy gyfarwydd â Iesu i weld ei ogoniant.
Roedd Ioan Fedyddiwr wedi bod yn ffyddlon i'w alwad, a chostiodd ei fywyd iddo - mor wahanol i'r cymeriad gwan hwnnw, Herod Antipas, a laddodd Ioan.