Mth 18:1-35

 

Yma mae Iesu'n sôn am fywyd dan deyrnasiad Duw ac am berthynas Cristnogion â'i gilydd. Gostyngeiddrwydd ydy’r peth sy'n dangos mawredd yn nhrefn Duw.
Mae'n dangos sut mae delio gyda rhywun sy'n creu rhwygiadau ym mywyd yr eglwys, ond mae’n pwysleisio gofal Duw am yr un sydd wedi colli’r ffordd, a'r ffaith y dylen ni faddau i eraill fel y maddeuodd Duw i ni.