Mth 18:22

 Gallai’r Roeg sy’n cael ei gyfieithu ‘saith deg saith gwaith’ olygu ‘saith deg wedi ei luosogi saith gwaith’ (sef 490), ond mae saith deg saith yn ddigonol i bwysleisio’r egwyddor sy yma, sef bod yna ddim terfyn i fod ar faddeuant.

Yn Luc 17:4 mae Iesu’n sôn am faddau i rywun saith gwaith y dydd!