Mth 18:6

 Yr hyn mae’r Roeg yn ei ddweud yn llythrennol ydy ‘maen melin asyn’, sef yr un mawr oedd yn cael ei droi gan asyn, nid y ‘felin law’ oedd gwragedd yn ei defnyddio i falu blawd. Roedd y darlun o roi maen melin am wddf rhywun a’i daflu i’r môr yn idiom gyffredin (cymh. Datguddiad 18:21).