Mth 2:23

 Doedd Nasareth ddim yn dref enwog iawn. Does dim cyfeiriad at Nasareth o gwbl yn yr Hen Destament.