Mth 6:1

 

Ystyr lythrennol y gair Groeg sy’n cael ei gyfieithu’n ‘crefydd’ yma, ydy ‘cyfiawnder’. Yng ngolwg y Phariseaid y tair elfen bwysicaf i fyw bywyd cyfiawn oedd rhoi elusen, gweddïo ac ymprydio. Mae Iesu yn delio gyda’r tri yn eu tro – rhoi elusen (adn.2-4), gweddïo (adn.5-15) ac ymprydio (adn.16-18).