Mth 6:19-34

 

Mae Iesu'n dysgu'n glir beth ddylai agwedd y Cristion fod tuag at arian ac eiddo. Dylai fod eisiau i Dduw gael ei ffordd yn ei fywyd bob amser, a dylai geisio gwneud beth mae Duw eisiau. Dyn ni’n gallu bod yn siŵr y bydd e’n gofalu am bob angen corfforol a materol.