Nafftali

 

• Ystyr yr enw ydy ‘reslo’ neu ‘ymaflyd codwm’ (to wrestle)
• Dyma enw’r tir gafodd ei roi i Nafftali, mab Jacob a Bilhab ar ôl i’r Israeliaid gyrraedd gwlad Canaan. Roedd y tir i’r gogledd orllewin o Lyn Galilea.
(gweler Mathew 4:13, 15)
 

 

Enw'r llwyth oedd yn ddisgynyddion i Nafftali. Nafftali oedd 5ed mab Jacob, o Bilha, morwyn Rachel. Ystyr yr enw Nefftali ydy “Cyfrwys”. Bendithiodd Jacob ei feibion ar ei wely angau, gan ragweld dyfodol eu llwythau
(gweler Genesis 46:24;49:21; Numeri 1:15-2:29; 7:78; 10:27; 13:14; 26:48-50; 34:28; Deuteronomium 27:13;33:23-34:2; Josua 19:32-21:32; Barnwyr 1:33; 1 Brenhinoedd 7:14; 1 Cronicl 6:62-7:13; 12:34-40:27:19; Salm 68:27; Datguddiad 7:6)