Nahum 1:8-9

Yn yr adnodau yma mae’r proffwyd yn awgrymu na fyddai Ninefe byth yn cael ei hailadeiladu.  Roedd yn llygad ei le.  Doedd neb yn gwybod lle roedd Ninefe nes i archeolegwyr ddarganfod olion y ddinas yn y flwyddyn 1850.