Obadeia 10-14

Mae proffwydoliaeth debyg yn erbyn Edom i’w gweld yn Eseciel 35.