Ram

 

Cymeriad yn yr Hen Destament o gyfnod y Patriarchiaid. Mab Hesron. Tad Aminadab. Mae ei enw yn ymddangos yng nghoeden deuluol Iesu yn Mathew 1. Mae’r enw weithiau yn ymddangos fel Aram neu Esrom.
(gweler hefyd Ruth 4:19; 1 Cronicl 2:9,10; Mathew 1:3,4)