Sadoc

 

Enw sydd i’w weld yng nghoeden deuluol Iesu. Cymeriad o’r cyfnod ar ôl i’r Iddewon ddychwelyd o’r Gaethglud (538 C.C. ymlaen). Mab Asor. Tad Achim.
(Mathew 1:14)