Teml Artemis 1 - Sardis

Teml Artemis  - Sardis: Dat 1:11; Dat 3:1,4

Aretmis oedd duwies (Groeg) yr helfa, anifeiliaid gwyllt, anialwch, genedigaeth, gwyryfdod a merched ifanc; roedd hi'n aml yn cael ei phortreadu fel heliwr yn cario bwa a saeth.

©(www.bibleplaces.com)