Antur yr Actau: pennod 1

Hanes cyffrous datblygiad a thwf yr Eglwys Gristnogol.