Antur yr Actau - Pennod 5

Hanes y Cristnogion cyntaf - y llawenydd a'r poen.