Am beibl.net - Anfonwch eich sylwadau

Anfonwch eich sylwadau

Er fod yr aralleiriad hwn yn ffrwyth blynyddoedd o waith, ac wedi mynd drwy sawl drafft, dyn ni'n awyddus i'w wella a'i gywiro. Mae croeso i unrhyw un anfon sylwadau ar unrhyw wedd ar y gwaith. Felly anfonwch eich awgrymiadau!

Os dowch o hyd i gamgymeriadau o unrhyw fath, neu gamdeipio, byddwn yn ddiolchgar petaech yn cysylltu gyda ni i dynnu'n sylw at y camgymeriad.

Diolch

Anfonwch eich sylwadau at golygydd@beibl.net.