Am beibl.net - Gwybodaeth am Hawlfraint

Gwybodaeth am Hawlfraint
Hawlfraint © 2012, Gobaith i Gymru, ar ran y Golygydd. Diogelir pob hawl.

Gwybodaeth am ddefnydd di-dâl o'r Aralleiriad

Mae caniatâd i lwytho unrhyw ddefnydd o'n gwefan www.beibl.net i'ch cyfrifiadur, a'i argraffu ar gyfer defnydd personol neu i'w rannu â phobl eraill cyn belled a'i fod yn cael ei roi i bobl yn rhad ac am ddim. Ni ddylid ei gynnwys mewn pecyn o ddefnyddiau eraill sy'n cael eu gwerthu heb ganiatâd, ac ni ddylid hawlio tâl cludiant wrth ei ddosbarthu. Os dosberthir mwy na 100 o gopïau ohono, neu unrhyw ran ohono dylid gwneud cais ysgrifenedig am ganiatâd a nodi'n glir mai Gobaith i Gymru sy'n dal yr hawlfraint.

I dderbyn caniatâd mewn achos felly, cysylltwch â'r trefnydd@beibl.net.

Gwybodaeth am ddefnydd arall o'r Aralleiriad

Ni ellir atgynhyrchu unrhyw ran o'r wefan hon na'i throsglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng os gwneir unrhyw elw trwy wneud hynny. Rhaid gwneud cais ysgrifenedig am ganiatâd i wneud hynny gan ddeiliad yr hawlfraint - gig (Gobaith i Gymru).