Darlleniadau Dyddiol - Gwybodaeth

Darllen y Testament Newydd mewn blwyddyn - Bydd y gyfres yma yn cynnwys pennod o’r Testament Newydd bob dydd am bump diwrnod. Ar y penwythnosau bydd seibiant bach, ac adnodau byr o Lyfr y Salmau yn cael eu danfon. Gallwch ddefnyddio’r penwythnosau i ddal i fyny hefo darlleniadau’r wythnos, myfyrio arnyn nhw a gweddïo.

 

I dderbyn yr adnodd yma rhaid cofrestru.  Mae cofrestru yn rhad ac am ddim

 

Cofrestrwch yma