Elias a phroffwydi Baal

Darllena'r hanes: 1 Brenhinoedd 18: 16-40