Geni Iesu: Stori'r Bugeiliaid

Darllenwch yr hanes: Luc 2: 8-20

Sut i ddefnyddio'r fideos? Am syniadau cliciwch yma.