Hebreaid 3:13

Helpwch eich gilydd bob dydd, a gwnewch hynny tra mae hi'n ‘heddiw’. Peidiwch gadael i bechod eich twyllo a'ch gwneud yn ystyfnig.
dyddiad_anfon: 
dydd Sadwrn, Tachwedd 8, 2014